Ing. Jiří Mlejnecký - geodetické a kartografické práce, soudní znalec, Ústí nad Labem


Úvodní stránka
Sunday, 04. June 2023
Hlavní menu
Úvodní stránka
Nabídka prací
O firmě
Reference
Kontakt
Kde nás najdete
Přihlášení

Zapomenuté heslo
Vítejte!

Vítáme Vás na stránkách geodetické firmy Ing. Jiří Mlejnecký

 

 

Naše služby :

 

Práce v terénu a kanceláři

 

1.   Geodetické práce v investiční výstavbě :

                  -    mapové podklady pro projekt

                  -    vytyčovací práce – realizace projektu v terénu

                  -    zaměření skutečného provedení stavebních objektů

                  -    zaměření skutečného provedení inženýrských sítí

 

2.   Geometrické plány na :

                  -     rozdělení parcel

                  -     vyznačení stavebních objektů

                  -     vyznačení liniových staveb

                  -     vyznačení věcných břemen

                  -     vyznačení restitučních nároků

 

3.   Vytyčení vlastnických hrani

 

4.   Geodetické práce na železnicích :

            -    zaměření skutečného stavu železničního svršku

            -    vytyčovací práce na železnici

            -    vyhotovení drážních a vlečkových plánů

            -    vyhotovení záborových elaborátů

 

5.   Zaměření jeřábových drah

     

6.   Vytyčovací sítě :

                  -    zaměření klasicky

                  -    měření metodou GPS

 

7.   Kancelářské práce:

                  -    zajištění podkladů na katastrálních úřadech

                  -    zajištění geodetických podkladů pro projekt

                  -    vyšetření průběhu inženýrských sítí

                  -    digitalizace stávajících geodetických podkladů

 

8.   Znalecké posudky

 

9.   Speciální geodetické práce (výškové deformace, skluzy, podzemní měřické práce apod.)

 

 

Výstupy :

                  -    dle požadavků objednatele – 2D, 3D

                  -    programy Kokeš, Microstation, Autocad, Word, Excel, …

                  -    grafické výstupy dle požadavků objednatele