Prováděné práce
Naše firma provádí:
  • Vytyčovací práce v investiční výstavbě
  • Zaměření skutečného provedení
  • Geodetické práce při budování liniových staveb
  • Mapové podklady
  • Speciální geodetické práce
  • Zaměřování inženýrských sítí
  • Vytyčování vlastnických hranic
  • Geometrické plány
  • Jeřábové dráhy
  • Znalecké posudky
 

Práce po celé České republice